Prosjekter

Fullførte prosjekter

Grønt skifte på Leirvollen

Leirvollen 14 har tatt steget fra å være et 35 år gammelt bygg til å bli et ekte lavenergibygg. Bygget er en del av Grenland Næringspark og har blitt utformet i henhold til det mange vil betegne som «fremtidens kontorlokaler».

Les mer