Ledige lokaler

Vi har for tiden ledige lokaler i følgende bygg. Vi tilbyr skreddersydde næringslokaler til alle type virksomheter. Arealene er fleksible og kan tilpasses forskjellige typer virksomheter.