Om Grenland Invest

Grenland Invest ble etablert i 2003 da de nåværende eierne slo sammen sine eiendomsporteføljer. Eierne hadde på hver sin kant lang erfaring fra eiendomsbransjen. Målet var å etablere et seriøst eiendomsselskap med moderne bygg, effektiv drift og fornøyde leietakere.

Per Stian Dahle, Marianne Vegem Dahle og Erik Torp Johannessen

Grenland Invest har opplevd sterk vekst hvert år siden oppstart. Overskuddet de ti siste årene er beholdt i selskapet for å sikre videre vekst og utvikling.

Selskapets satsningsområde er Grenlandsregionen og omegn. De aller fleste byggene og prosjektene er heleide, men Grenland Invest deltar også på samarbeidsprosjekter. Grenland Invest har blant annet vært sentrale i utbyggingen av Skagerak Arena. Gamle Porsgrunn Mek. (verftsområdet) er også et samarbeidsprosjekt som er under utvikling. Der vil det skje mye de nærmeste årene.

Vi er interesserte i å delta og investere i aktuelle og spennende eiendomsprosjekter

eiendommer

Antall eiendommer
13

eier-og-forvalter

Eier og forvalter (i kvm)
Heleiet eiendomsmasse: 24.000. Deleiet eiendomsmasse: 25.000.

leietakere

Antall leietakere
57 leietakere – i heleide og deleide bygg

Trine Riis Groven

Trine Riis Groven 

Trine er siviløkonom og har en master i ledelse. Hun har variert bakgrunn fra både offentlig og privat sektor innenfor ulike bransjer og fagområder blant i NAV, Telemark fylkeskommune, Gjensidige forsikring, EY og sist som CEO i eiendomsselskapet R8 Property.

Trine har en helhetlig, fremtidsrettet og profesjonell tilnærming. Hun er løsningsorientert og jobber med utvikling gjennom samarbeid med leietakere, kunder, leverandører, offentlige myndigheter og andre. Hun tror på at samarbeid bygget på tillit, ryddighet og kvalitet gir merverdi for alle parter.
Trine har variert erfaring på styrenivå og har også i dag verv i ulike virksomheter og frivillige organisasjoner.

E-post: trg@gi.no / Telefon: 918 73 286

Tom Henrik Haugland

Tom Henrik Haugland Markedssjef

Tom Henrik er utdannet økonom med spesialisering i bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Han har mange års erfaring fra hovedsakelig salg av tjenester og produkter som er viktige for produksjonen i industribedrifter. I tillegg har han erfaring fra oppstart og drift av to egne bedrifter.

Det som er viktig for Tom Henrik er at man sammen finner gode løsninger, som på sikt skal gi begge parter en gevinst. Han er langsiktig og lojal, og mener at tillitt og åpenhet er den viktigste formelen for suksess.

E-post: thh@gi.no / Telefon: 900 26 440

Per Stian Dahle

Per Stian Dahle  Styreleder

Per Stian er utdannet bygningsingeniør og økonom. Han har omfattende ledererfaring fra forsikringsselskapene Storebrand og If. Per Stian er ansvarlig for administrasjon, oppgjør og utvikling av kontormiljøer. Har styreverv i en rekke selskaper, og var en sentral medspiller i utviklingen av Skagerak Arena.

Med forretningsmessig og kreativ tilnærming er Per Stian opptatt av å tilrettelegge for bedrifters mulighet til positiv utvikling over tid. Per Stian har vært sentral i utviklingen av Grenland Næringspark til et næringscluster med over 500 arbeidsplasser de siste 15 årene.

E-post: psd@gi.no / Telefon: 928 23 864

Marianne Vegem Dahle

Marianne Vegem Dahle Administrasjonssjef

Marianne er utdannet eiendomsmegler og tok eksamen i 1980. Hun startet opp sin egen statsautoriserte eiendomsmeglerforretning i 1981 og drev denne frem til 2001. Siden den gang har Marianne utelukkende arbeidet med eiendomsforvaltning og utvikling.

E-post: mvd@gi.no / Telefon: 916 96 166

Dag Arve Gisholt

Dag Arve Gisholt Driftstekniker

Dag Arve har 30 års erfaring som redningsmann, hvorav fem som stasjonsleder med 14 ansatte. Han har fagbrev som mekaniker, kurs i restverdisikring og skadebegrensning, akuttmedisin, frigjøringsteknikk og vekterkurs.

Dag Arve har på fritiden bygget og satt opp 3 hytter, restaurert gamle hus i mange år og jobbet sammen med et snekkerlag.

E-post: service@gi.no / Telefon: 959 93 475

Stein Ove Rasmussen

Stein Ove Rasmussen Driftssjef

Stein Ove Rasmussen har fagbrev som telemontør, i telekommunikasjon og som elektriker. Han har jobbet syv år som serviceleder i AF Energi & Miljøteknikk med hovedfokus på enøk og energisparing i industri og næringsbygg.

Stein Ove har relevant erfaring fra blant annet alarm, automasjon, varmeanlegg, varmepumpe/kjøling (F-gass sertifisert kl.1), ventilasjon og prosjektledelse.

E-post: service@gi.no / Telefon: 957 03 007

Erik Torp

Erik Torp Johannessen Daglig leder

Erik er utdannet BSc i Accounting ved University of South Florida, og MSc i Investment Management ved Sir John Cass Business School i London. Han har 15 års erfaring fra regnskapsbransjen, og 10 år fra eiendomsbransjen. I tillegg har Erik en rekke styreverv.

Erik er opptatt av å tilrettelegge for langsiktige og driftssikre løsninger for kunder. For at kundene skal trives og ha en god plass å drive sin virksomhet må Grenland Invest være en nær samarbeidspartner som kjenner virksomheten og deres behov godt.

E-post: etj@gi.no / Telefon: 915 70 063