Det nye biblioteket i hjertet av sentrum

Bibliotekkvartalet

Den nye generasjonen biblioteker har folkeopplysning som sin viktigste oppgave. I framtidens bibliotek er det ikke stille, de er en arena for å skape og dele. For hva skal vi med biblioteket når all verdens kunnskap får plass i lomma?

Jo, da skal vi få hjelp til å velge, til å nyttiggjøre oss og glede oss over verdifull kunnskap. Biblioteket er en viktig møteplass for byen der «institusjoner» som postkontoret og platesjappa er nedlagt.

Skal biblioteket fungere etter intensjonen må det være tilgjengelig for alle, enten de kommer til fots, med bil, buss, rullestol, rullator eller barnevogn. Det må ligge sentralt i byen, midt i hjerte.

Biblioteket er hjerte i Skien, der er kort vei til handel, kulturaktiviteter og kollektivtransport. Et nytt bibliotek i sentrum vil skape synergieffekt for handel og næringsliv i området. Nærheten til Kulturskolen og Ibsenhuset er viktig. Området vil bli en kulturakse i Skien by.

Les mer om Bibliotekkvartalet her

Åpne nettsiden i nytt vindu

Del Bibliotekkvartalet