Grønt skifte på Leirvollen

Leirvollen 14 har tatt steget fra å være et 35 år gammelt bygg til å bli et ekte lavenergibygg. Bygget er en del av Grenland Næringspark og har blitt utformet i henhold til det mange vil betegne som «fremtidens kontorlokaler».

IT-samarbeidet i Grenland (ITG) er største leietaker i Leirvollen 14. ITG er betegnelsen på IT-samarbeidet mellom Skien, Bamble og Siljan kommune. Med sine 23 ansatte er ITG en av Grenland største arbeidsplasser innen IT. Samarbeidet drifter 180 fagsystemer, 8000 PC-er og bistår totalt 16.000 brukere i de tre samarbeidende kommunene.

I 2013 ga ITG Grenland Invest en utfordring om kraftig modernisering av bygget. ITG ønsket lokaler som skulle stå i stil med kommunenes økte miljø- og digitaliseringsfokus.

Faktaopplysninger

Leietakere
ITG (IT-samarbeidet Grenland)
Hjelpemiddelsentralen i Skien
GKI (Grenlandskommunenes innkjøpsenhet)
Napratene i Grenland

Kvm
Hele bygget er 2500 kvm
ITG leier 1500 kvm
Serverrom 70 kvm

Leietakernes primærbehov
Kraftig modernisering og effektivisering av bygget. Dette berørte eksteriør, interiør og tekniske løsninger.

Gevinstrealisering
Mål om å spare 170.000 kWh
Oppnådd besparelse 250.000 kWh

Prosjektbeskrivelse

Leirvollen 14 skulle moderniseres både ut- og innvendig. Det var to hovedmål med prosjektet:
• Kartlegging av energibruk til kjøling av serverrom og hvordan kunne gjenbruke denne energien til oppvarming.
• Jobbe med de ansatte og arkitekt om hvordan fremtidens arbeidsplass skulle se ut.

Prosjektering ble påbegynt sommeren 2014. Stein Ove Rasmussen, driftssjef i Grenland Invest, var prosjektleder. Byggestart var senhøst samme år, og driftsstart 1. mai 2015. Seltor ble valgt som hoved-entreprenør, og ORAS var involvert i energiprosjektet.

Løsning

Hovedfokus for prosjektet var å finne løsninger som reduserer energibruken. Bygget måtte derfor moderniseres både innvendig og utvendig. Utvendig har det blitt benyttet keramiske plater og i vegg har all isolasjon blitt oppgradert. Samtlige vinduer har blitt byttet til moderne isolerglass med aluminiumsrammer.

«Leirvollen 14 vil nå være vedlikeholdsfritt de neste 35 årene. Vi har et ekstraordinært fokus på å etablere moderne kontorlokaler, og vår kompetanse på økonomisk drift kommer alltid leietakerne til gode», forteller styreleder i Grenland Invest, Per Stian Dahle.

ITG drifter en svært avansert serverpark som krever mye energi knyttet til dataromskjøling. Det er nå utviklet løsninger hvor store deler av energien som benyttes til nedkjøling av serverrommet gjenvinnes og brukes til oppvarming for resten av bygget. Enkelt forklart omgjøres varmen fra kjølebatteriene på taket til energi som benyttes til å varme opp andre deler av bygget.

På kalde dager er den daglige besparelsen nærmere 1.000 kWh. På hele næringsparken er besparelsen på 550.000 kWh etter diverse Enøk tiltak.

«Målet ved oppstart av prosjektet var 170.000 kWh besparelse i året, men løsningen som er utviklet viser seg å være så effektiv at vi håper på opp til 300.000 kWh», fortsetter Per Stian.

Den totale kostnadsrammen for prosjektet var på kr. 9 millioner. Investeringen er gjennomført for å oppnå effektiv drift av bygget de kommende tiårene. Samtidig er det en investering i teknologi og kompetanse for å kunne etablere lignende energibesparende løsninger i den andre bygningsmassen som Grenland Invest drifter.

Hva skjer fremover?

Driftsleder Stein Ove søker fortsatt etter muligheter til å hente ut mer energi i eksisterende løsning. Systemene blir kontinuerlig overvåket og finjustert for å optimalisere driften. I tillegg kan prosjektet skaleres opp med nye leietakere i bygget.
I lokalene til ITG er det lagt til rette for at antall ansatte kan økes betydelig.

Del Grønt skifte på Leirvollen